mandag 2. juli 2007

Høyre på banen i Obiora-saken

- Det er ofte lett å komme i forsvar for tidligere konklusjoner og bare det at noen frykter at det er slik burde tilsi at Spesialenheten hadde latt et annet regionkontor overta etterforskningen, sier Høyres representant i justiskomiteen, Elisabeth Aspaker fra Troms, til NRK.

Hun ser en fare i at samme personell skal etterforske Obiorasaken på nytt. Hun mener at Spesialenheten også ville vært best tjent med en slik løsning.

- Ingen er tjent med at det kan herske tvil om graden av uhildet etterforskning i en slik sak, sier Aspaker.

Det blir heller ikke videoopptak av de nye avhørene slik Obioras familie ønsker. Familien mener det ville økt troverdigheten i etterforskningen. Unødvendig, mener leder for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus.

- De avhørene som allerede er tatt opp i denne saken er tatt opp med lyd. Av praktiske hensyn er det vanskelig for oss å legge tilrette for bruk av video i Trondheim, og vi har ikke tenkt å gjøre det i denne saken, sier Presthus til NRK.

Ingen kommentarer: