tirsdag 3. juli 2007

Sjeggestad: 700 skal ut, ikke 300

I går kveld holdt støttegruppen for de afghanske asylsøkerne en støttekonsert i Oslo - for å minnes dem som nå er sendt ut. I helgen ble 13 av dem tvangssendt til Afghanistan, og i går ble ytterligere syv sendt ut. Bare én i gruppen på 21 som har fått ny gjennomgang av sakene sine, er fortsatt i Norge - på grunn av helseproblemer. Men ifølge Klassekampen kan flere hundre afghanere bli tvangssendt ut av landet.

- Det er i størrelsesorden 700 til 800 som har fått endelig avslag og har plikt til å reise ut, sier direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda.

- Dette er snakk om enslige menn. De andre, sårbare gruppene, som enslige kvinner, barn, barnefamilier eller personer med alvorlige sykdommer har fått bli, sier UNE-sjefen. Myndighetene har ikke oversikt over hvor alle afghanerne er, og om de fortsatt er i landet. Hvis de ikke reiser ut frivillig, vil politiet tvangssende dem.

- Vi kan ikke utelukke at noen er gått i dekning eller har reist utlands. Politiets utlendingsenhet har ansvar for å sende ut, og de arbeider med dette løpende, sier Sjeggestad.

- Norge skulle ikke sende personer til krigen. Om det er åtte eller 800 er ikke viktig. Hvert liv er like mye verdt, sier afghanernes talsmann Zahir Athari til Aftenposten.

Ingen kommentarer: