lørdag 14. juli 2007

Sjeggestad avviser påstand om korrigering

På onsdag vedtok Stornemda at to afghanere får bli i Norge likevel, og omgjør dermed UDIs avslag om asyl. Dette gjelder saker der personer kommer fra sikkerhetsmessige farlige områder, og ikke har tilhørighet andre steder i Afghanistan. Vedtaket får betydning for lignende saker i fremtiden, skriver Dagbladet.

Generalsekretær i norsk organisasjon for asylsøkere, Morten Tjessem sier han ikke er overrasket over Stornemdas avgjørelse, men at vedtaket kunne gått begge veier.

– Stornemda består blant annet av nemdledere, og disse hadde en etablert praksis i disse sakene. Men flertallet gikk altså inn for en korrigering av denne praksisen, sier Morten Tjessem.

Det er ikke Sjeggestad enig i.

– Det er ikke en korrigering av praksis. Den humanitære situasjonen og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er annerledes nå enn for et år siden, dermed endres også praksis, sier Sjeggestad til Dagbladet.

Ingen kommentarer: