lørdag 14. juli 2007

Sjeggestad avviser påstand om korrigering

På onsdag vedtok Stornemda at to afghanere får bli i Norge likevel, og omgjør dermed UDIs avslag om asyl. Dette gjelder saker der personer kommer fra sikkerhetsmessige farlige områder, og ikke har tilhørighet andre steder i Afghanistan. Vedtaket får betydning for lignende saker i fremtiden, skriver Dagbladet.

Generalsekretær i norsk organisasjon for asylsøkere, Morten Tjessem sier han ikke er overrasket over Stornemdas avgjørelse, men at vedtaket kunne gått begge veier.

– Stornemda består blant annet av nemdledere, og disse hadde en etablert praksis i disse sakene. Men flertallet gikk altså inn for en korrigering av denne praksisen, sier Morten Tjessem.

Det er ikke Sjeggestad enig i.

– Det er ikke en korrigering av praksis. Den humanitære situasjonen og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er annerledes nå enn for et år siden, dermed endres også praksis, sier Sjeggestad til Dagbladet.

mandag 9. juli 2007

Sandefjord kommune anker dommen

Sandefjord kommune anker dommen i Sabah Magid-saken til Agder lagmannsrett. I Sandefjord tingrett ble kommunen dømt til å betale en bot på 40.000 kroner.

- Jeg sitter og skriver på anken nå, forteller kommuneadvokat Ivar Otto Myhre. Han regner med at saken kommer opp for lagmannsretten til høsten. Sist kommunen valgte å gå rettens vei med boten var det formannskapet som tok avgjørelsen.

- Vi er uenige i den avgjørelsen Sandefjord tingrett kom til med hensyn til kommunens rolle i saken. Vi mener at aktsomhetsvurderingen i forhold til kommunen er alt for streng. Sabah Magids overordnede gjorde det han kunne i saken, og vi mener derfor at det ikke kan konkluderes med at han har vært grovt uaktsom. Etter vår mening burde kommunen vært frifunnet, sier kommuneadvokaten.

Les hele saken i Sandefjords Blad: Magid-saken ankes
Øystein Greni: Norge burde skamme seg!

Bigbang-vokalist Øystein Greni brukte Roskilde-konserten til å lange ut mot norsk asylpolitikk. Greni støttet også opp om kampanjen ladembli.no i forbindelse med sultestreiken til de afghanske flyktningene i fjor sommer.

- Norge sender bombefly og soldater til Afghanistan. Det er helt klart ikke et trygt sted å være, men likevel sender vi afghanske flyktninger hjem igjen. Disse menneskene fortjener en sjanse, Norge burde skamme seg! sa Greni fra den oransje scenen på Roskilde.

Publikum jublet, selv om mange av dem sannsynligvis har vært avskåret fra nyheten om at Norge sendte hjem 13 afghanske asylsøkere i forrige uke. Siden i fjor sommer har 183 afghanske asylsøkere blitt tvangsreturnert til hjemlandet, skriver Dagbladet.

Les hele saken i Dagbladet: - Norge burde skamme seg!

onsdag 4. juli 2007

Lover inkluderende valgkamp

De politiske partiene lover å avstå fra trakassering og diskriminering i valgkampen. Valgobservatører skal passe på at politikerne holder løftet. Det skriver Fædrelandsvennen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ber politikerne ta ansvar for at årets valgkamp blir ført på en ansvarlig og inkluderende måte. Tirsdag undertegnet representanter fra alle de ni største partiene en erklæring hvor de lover å følge opp utspillet.

– Vi skal ha en frisk valgkamp, med skikkelige diskusjoner og alt som hører med. Men vi vil ikke ha en valgkamp med trakassering, diskriminering og stigmatiserende utsagn, sier Gangås til NTB.

Ved valget i 2005 nektet Fremskrittspartiet å skrive under på en erklæring mot fremmedfrykt, som var utarbeidet av Senter mot etnisk diskriminering. Denne gangen velger partiet likevel å undertegne.

– Det er helt uproblematisk for oss, slik erklæringen framstår. Forrige gang oppfattet vi det som et utspill fra en part i en politisk debatt. Denne erklæringen favner mye bredere, og en uavhengig instans står bak, sier Frps Per Willy T. Amundsen.

– Jeg tror ikke norsk valgkamp er spesielt skitten. Men det er mange som tilhører utsatte grupper i samfunnet som føler at valgkampen ikke skjer på deres premisser, og det er viktig at vi får endret på, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som undertegnet for Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet må sies å ha fått en dårlig start etter innvandringspolitisk talsmann Arild Stokkan Grandes katastrofale uttalelser om de afghanske flyktningene.
Tatere diskrimineres på campingplasser

Henning Gustavsen, styremedlem i Taternes Landsforening, anmelder en campingplass i Kongsvinger for rasediskriminering og ærekrenkelse.

- Dette opplever vi hver sommer. Men nå har vi bestemt oss for at det må ta slutt, sier Gustavsen til Dagbladet.no.

Den populære musikeren Elias Akselsen (59) er en av Norges mest kjente tatere. Han har selv opplevd utstenging fra flere campingplasser.

- Dem sier det rett ut: Vi får ikke slippe inn fordi vi er tatere. For meg er ikke tater et skjellsord, men for andre virker det slik. Jeg trodde ikke dette skulle finnes holdninger som dette i 2007, men diskrimineringa er like ille som for 50 år siden, sier Akselsen til Dagbladet.no.

Henning Gustavsen anmelder Sigernessjøen Camping Hytter & Golf fordi han og familien hans ble kastet ut fra campingplassen.

- Vi skulle overnatte på campingplassen fordi vi hadde noen ærender i Kongsvinger, sier Gustavsen, som bor i Rakkestad i Østfold.

- Jeg kjørte inn, spurte om det var ledig plass, og registrerte meg. Jeg fikk en plass på en liten høyde, kjørte på plass vogna og la barna mine. Da jeg gikk tilbake for å betale fikk jeg plutselig beskjed om at det var fullt, og at vi måtte reise, sier Gustavsen til Dagbladet.no.Gustavsen nektet å dra.

- Jeg hadde lagt barna og ville ikke vekke dem opp igjen. Med nød og neppe fikk vi være der over natta, sier han. Dagen etter snakket han med Gudmund Gulbrandsen, innehaver av campingplassen.

- Han ringte meg og sa at han ikke ville ha noen av mitt navn eller slekt på ampingplassen, sier Gustavsen.

- Han sa at vi ikke kunne oppføre oss som folk, at han ikke ville ha oss der og at jeg kunne hilse hver en slektning jeg måtte ha om det samme, sier han.

NAF samarbeider med en rekke norske campingplasser, deriblant Sigernessjøen Camping Hytter & Golf. Kjell Kristiansen, leder for NAF Camping, sier de ikke kjenner til problemer med at tatere stenges ut fra campingplassene.

- Forrige gang vi hørte om dette var i 2002. Vi har ingen informasjon om at dette er noe problem nå. Vi skal følge opp denne saken, og hvis det viser seg at det er rasisme, så aksepterer vi selvsagt ikke det, og vil revurdere avtalen med Sigernessjøen Camping, sier Kristiansen til Dagbladet.no.

Les hele saken i Dagbladet: - Vil ikke ha noen av din slekt her

tirsdag 3. juli 2007

Sjeggestad: 700 skal ut, ikke 300

I går kveld holdt støttegruppen for de afghanske asylsøkerne en støttekonsert i Oslo - for å minnes dem som nå er sendt ut. I helgen ble 13 av dem tvangssendt til Afghanistan, og i går ble ytterligere syv sendt ut. Bare én i gruppen på 21 som har fått ny gjennomgang av sakene sine, er fortsatt i Norge - på grunn av helseproblemer. Men ifølge Klassekampen kan flere hundre afghanere bli tvangssendt ut av landet.

- Det er i størrelsesorden 700 til 800 som har fått endelig avslag og har plikt til å reise ut, sier direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda.

- Dette er snakk om enslige menn. De andre, sårbare gruppene, som enslige kvinner, barn, barnefamilier eller personer med alvorlige sykdommer har fått bli, sier UNE-sjefen. Myndighetene har ikke oversikt over hvor alle afghanerne er, og om de fortsatt er i landet. Hvis de ikke reiser ut frivillig, vil politiet tvangssende dem.

- Vi kan ikke utelukke at noen er gått i dekning eller har reist utlands. Politiets utlendingsenhet har ansvar for å sende ut, og de arbeider med dette løpende, sier Sjeggestad.

- Norge skulle ikke sende personer til krigen. Om det er åtte eller 800 er ikke viktig. Hvert liv er like mye verdt, sier afghanernes talsmann Zahir Athari til Aftenposten.

mandag 2. juli 2007

Høyre på banen i Obiora-saken

- Det er ofte lett å komme i forsvar for tidligere konklusjoner og bare det at noen frykter at det er slik burde tilsi at Spesialenheten hadde latt et annet regionkontor overta etterforskningen, sier Høyres representant i justiskomiteen, Elisabeth Aspaker fra Troms, til NRK.

Hun ser en fare i at samme personell skal etterforske Obiorasaken på nytt. Hun mener at Spesialenheten også ville vært best tjent med en slik løsning.

- Ingen er tjent med at det kan herske tvil om graden av uhildet etterforskning i en slik sak, sier Aspaker.

Det blir heller ikke videoopptak av de nye avhørene slik Obioras familie ønsker. Familien mener det ville økt troverdigheten i etterforskningen. Unødvendig, mener leder for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus.

- De avhørene som allerede er tatt opp i denne saken er tatt opp med lyd. Av praktiske hensyn er det vanskelig for oss å legge tilrette for bruk av video i Trondheim, og vi har ikke tenkt å gjøre det i denne saken, sier Presthus til NRK.
300 afghanere skal ut av Norge

Flere hundre unge afghanske menn har fått endelige avslag på sine asylsøknader og må regne med å bli tvangssendt tilbake til Afghanistan. Lørdag ble 13 av de 21 asylsøkerne som har fått en ekstra gjennomgang av sine saker, sendt tilbake til hjemlandet. Men dette utgjør bare toppen av isfjellet, for totalt har mer enn 300 afghanske flyktninger fått avvist sine klagesaker, skriver Klassekampen.

- Alle disse er enslige, yngre menn uten familie. De har fått sine endelige avslag og må regne med å bli sendt hjem når det blir praktisk mulig for politiet, sier direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda (UNE) til avisa.

Siden i fjor sommer har 183 afghanere blitt tvangsreturnert til hjemlandet, ifølge Aftenposten. Disse er utelukkende enslige, unge menn. Terje Sjeggestad understreker imidlertid at sju av ti afghanske asylsøkere får opphold i Norge.

søndag 1. juli 2007

En hyllest til våre afghanske kamerater

For å hedre de tretten afghanske flyktningene som ble deportert lørdag publiserer vi her en tekst av den amerikanske folkesangeren Woody Guthrie. Teksten berører mye av den samme problematikken de afghanske flyktningene har stått overfor.

DEPORTEES

The crops are all in and the peaches are rott'ning,
The oranges piled in their creosote dumps
They're flying 'em back to the Mexican border
To pay all their money to wade back again

Goodbye to my Juan, goodbye, Rosalita,
Adios mis amigos, Jesus y Maria
You won't have your names when you ride the big airplane,
All they will call you will be "deportees"

My father's own father, he waded that river,
They took all the money he made in his life
My brothers and sisters come working the fruit trees,
And they rode the truck till they took down and died.

Some of us are illegal, and some are not wanted,
Our work contract's out and we have to move on
Six hundred miles to that Mexican border,
They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves.

We died in your hills, we died in your deserts,
We died in your valleys and died on your plains.
We died 'neath your trees and we died in your bushes,
Both sides of the river, we died just the same.

The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon,
A fireball of lightning, and shook all our hills,
Who are all these friends, all scattered like dry leaves?
The radio says, "They are just deportees"

Is this the best way we can grow our big orchards?
Is this the best way we can grow our good fruit?
To fall like dry leaves to rot on my topsoil
And be called by no name except "deportees"?
13 afghanere deportert

13 av de 21 afghanske asylsøkerne ble lørdag sendt ut av Norge, bekrefter Politiets utlendingsenhet overfor NTB.

De 13 ble fordelt på to forskjellige flyruter fra Gardermoen. Ved ankomst Kabul i Afghanistan vil de bli møtt av representanter for FNs høykommissær for flyktninger og afghanske myndigheter, opplyser informasjonssjef Roar Hanssen i Politiets utlendingsenhet. De siste åtte afghanerne vil bli transportert ut av Norge fortløpende, opplyser Hanssen.

Støttegruppen for afghanere i Norge forsøkte lørdag iherdig å stanse utsendelsene, blant annet ved å dele ut løpesedler til passasjerer. I tillegg skal de ha snakket med kapteinen som hadde ansvaret for flygingen fra Oslo til Islamabad i Pakistan lørdag for å forsøke å få ham til å nekte å ta afghanerne med på flyet.

Det var fredag kveld det ble kjent at Utlendingsnemnda (UNE) opprettholdt avslagsvedtaket mot de 21 afghanerne. UNE opplyste da at de ikke hadde funnet bevis for at det var sendt noe TV-program om afghanernes nære kontakt med norske kristne. Oslos biskop Ole Christian Kvarme klarte å utsette utsendelsen i en uke med sine opplysninger om et slikt TV-program, som kunne utgjøre en fare for afghanerne, men i redegjørelsen for sin beslutning, fastslår UNE at ingen av asylsøkernes advokater har lagt fram dokumentasjon om noe TV-program. Biskop Kvarme uttalte flere ganger i helgen at han synes utsendelsen er trist.